Danh sách tháng 2/2019

1. Cần gấp gs toán 12 Hp 3triệu / tháng Đc trường chinh(Q .12) Phí 25%(thu sau).gọi ngay 0989258789&0785566145

2. Cần gấp gs(nữ) toán 10 Hp 1triệu / tháng(8b/tháng) Đc lương đình của(Q.2) Phí 300k(thu sau).gọi ngay 0989258789&0785566145

3. Cần gấp gs(nữ) lớp 5 Hp 1,2triệu / tháng(3b/tuần) Đc An Dương Vương(Q.Bình Tân) Phí 350k(thu sau).gọi ngay 0989258789&0785566145

4. Cần gấp gs(nữ) toán 10 Hp 1,2triệu / tháng(2b/tuần) Đc lương đình của(Q.2) Phí 350k(thu sau).gọi ngay 0989258789&0785566145

5. Cần gấp gs tiếng Anh 9 Hp 1,5triệu / tháng(2b/tuần) Đc Lý Nam Đế(Q.11) Phí 30%(thu sau).gọi ngay 0989258789&0785566145

6. Cần gấp gs toán 12 Hp 2,5triệu / tháng(2b/tuần) Đc cách mạng tháng 8 (Q.10) Phí 25%(thu sau).gọi ngay 0989258789&0785566145

7. Cần gấp gs toán 9 Hp 1,2triệu / tháng(2b/tuần) Đc Trần Quang Diệu (Q.3) Phí 30%(thu sau).gọi ngay 0989258789&0785566145

8. Cần gấp gs(nữ) T.Anh lớp 5 Hp 1,5triệu / tháng(3b/tuần) Đc Bạch Đằng (p2, Q.2) Phí 30%k(thu sau).gọi ngay 0989258789&0785566145

9. Cần gấp gs Toán,Lý,H 8 Hp 1,6triệu/tháng(3b/tuần) Đc CC lê hồng phong (p1.Q10) Phí 30%k(thu sau).gọi ngay 0989258789&0785566145

10. Cần gấp gs(nữ) lớp 2 Hp 1,2triệu/tháng(3b/tuần) Đc chợ Bà Điểm(H.Hóc môn) Phí 30%k(thu sau).gọi ngay 0989258789&0785566145

 

Bài viết được xem nhiều nhất